Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk
Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“

Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. В изпълнение на проекта се проведе: Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“. Курсът на обучение бе предназначен за студенти по юридически науки и млади специалисти в началото на професионалната си кариера като адвокати, юрисконсулти, правни сътрудници, стажанти с юридическа практика, вещи лица и други.По време на обучението участниците получиха задълбочени познания за основните понятия, принципи и процедури в производствата  по арбитраж и медиация, както и по въпросите за отмяна и екзекватура на арбитражни решения. В хода на обучението беше проведена обширна дискусия, по време на която бяха обсъдени основните въпроси на алтернативните способи в аспекта на държавното правораздаване, ролята и необходимостта на медиацията и арбитража като алтернатива на държавните съдилища, практиката на Върховния касационен съд на РБ. Бяха проведени и практически упражнения, които дадоха възможност на младите участници да се включат в процедури по арбитраж и медиация и по този начин да се докоснат до ролите на всички участници в процеса. В резултат на проведеното обучение бяха постигнати съществени резултати, като повишен информираност и компетентност на студентите юридически науки и младите специалисти относно алтернативните способи за решаване на правни спорове, като алтернатива на традиционното правораздаване.