Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Президиум

Иван Иванов ДИМОВ, Председател на Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, роден 3 май 1961

2020 до сега: Адвокат, Софийска адвокатска колегия

г.2010 до сега: Председател на Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие и арбитър

2010 до сега: Председател на Обществения съвет и член на Управителния съвет на Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“

2010 до сега: Председател на Академичния съвет на „Българско водородно общество“ /БГ Н2О/

2010 до сега: Ръководител на висококвалифициран екип от юристи и адвокати в областта на търговско и публично право, консултант на публични институции и частни компании

2007 – 2010: Член на Висшия съдебен съвет на Република България и Председател на Комисията по международно-правно сътрудничество към Висшия съдебен съвет на Република България

2004 – 2007: Съдия в Окръжен съд – гр. Сливен

2001 – 2004: Председател на Сливенски окръжен съд и съдия

1997 – 2007: Председател на Управителния съвет на Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“

1997 – 2001: Народен представител в XXXVIII  Народно събрание на Република България

1992 – 1997: Съдия в Окръжен съд – гр. Сливен

1990 – 1992: Съдия във Военен съд – гр. Сливен

1987 – 1990: Съдия в Държавния арбитражен съд

1986 –1987: Стажант – съдия в Окръжен съд – гр. Сливен

Димитър Иванов АБАДЖИЕВ, Заместник-Председател на Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, роден на 15 декември 1965 г.

2013 г. до сега: Заместник-Председател на Международния Арбитражен Съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ и арбитър

юли 2010 г. до сега: Председател на България в ръководството на „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“

2009 г. до сега: Адвокат, Член на Софийска Адвокатска Колегия

април 2008 г. – юли 2010 г.: Председател на УС на Сдружение „Европейски Демократически Институт“

2004 г. – 2006 г.: Европейски парламент; Български наблюдател в Европейския парламент

1997 г. – 2009 г.: Народен представител, Член на:

Комисията по външна политика, отбрана и сигурност;

Комисията за борба с корупцията
Комисии по европейска интеграция и правни въпроси
Временните комисии за промени в Конституцията
Комисия по правни въпроси
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Зам-председател на Делегацията на НС в Съвместния парламентарен комитет България-ЕС
Зам-председател на Комисия по европейска интеграция (2000-2001)
Зам-председател на Комисия по външна политика (2001-2005г.)

1992 г. – 1997 г.: Председател на Районен съд гр. Омуртаг; Зам.-председател на „Алианс за правно взаимодействие“ – София

1991 г. – 1992 г.: Съдия в Районен съд – гр. Омуртаг

1991 г. – Съдия-изпълнител в Районен съд гр. Търговище

Марио Христов Бобатинов, Заместник – Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, роден на 01 януари 1948 г.

 2013 г. до сега: Заместник-Председател на Международния Арбитражен Съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“

2009 – март 2012 г.: Заместник – Председател на ВКС и Председател на Търговската колегия на ВКС и арбитър

Март 2006 г.: присъдено научното звание „професор“ по гражданско и търговско право от Висшата Атестационна Комисия, от Септември 1994 г. до септември 1995 г.: специализация по Банково и Търговско право в Католическия университет и Университета „Джордж Уошингтон“ в гр.Вашингтон-САЩ, 1994 г.: стипендиант на Комисията „Фулбрайт“, при Държавния департамент на САЩ ноември 1990 г.: Член-съдия във Върховния касационен съд на Република България. От 1981 г. до ноември 1990 г.: арбитър в Градски държавен арбитраж – София и във Върховния държавен арбитраж, 1988: аспирант към СУ„Климент Охридски“ и Института за държавата и правото при БАН с научна степен „Доктор по право“. От 1978 г. до м. Февруари 1981 г.: юрисконсулт в системата на ДСО „Софстрой”