Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Контакти

Адрес:  София 1000, ул. Съборна №5, ет.3

тел/факс: 02 9885175, 02 9885216, 0893 49 55 34

E-mail: legal_alliance@abv.bg

Web site:  www.apv.bg

www.court.apv.bg

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на Алианс за правно взаимодействие  и при никакви обстоятелства не може да бъде възприемано като позиция на Европейския Съюз