Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Списък на арбитрите

СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 1. Иван Иванов Димов  – Председател на МАС при АПВ
 2. Проф. д-р Марио Христов Бобатинов – Зам. Председател на МАС при АПВ
 3. Тодор Иванов Тодоров – Зам. Председател на МАС при АПВ
 4. Димитър Иванов Абаджиев – Зам. Председател на МАС при АПВ
 5. Проф. д-р Малина Николова Новкиришка-Стоянова
 6. Блага Койчева Тавар
 7. Бойко Цветков Ботев
 8. Васил Миланов Велинов
 9. Величка Костадинова Костадинова
 10. Венета Юлиянова Захариева
 11. Галин Исаев Исаев
 12. Георги Гавраилов Чолаков
 13. Георги Георгиев Димитров
 14. Георги Георгиев Милeнов
 15. Дафинка Стойчева
 16. Елина Златанска
 17. Елизабет Георгиева Василева
 18. Евгени Чечев
 19. Ива Иванова Згурова – Шопова
 20. Иван Косев Жерков
 21. Иван Лазаров Томов
 22. Илонка Николова Иванчева-Райчинова
 23. Мария Стоянова Серкеджиева
 24. Мария Йорданова Пенкова – Атанасиу
 25. Марина Пламенова Тодорова
 26. Мариян Мaтев Абрашев
 27. Мая Андонова Цонкова
 28. Меркадо Моис Натан
 29. Милен Атанасов Шопов
 30. Милен Иванов Чакъров
 31. Невена Полименова
 32. Нина Петкова Ламбова
 33. Николай Ангелов Ганев
 34. Свилена Петрова Димитрова
 35. Светослав Парванов Арсов
 36. Сийка Иванова Миленова
 37. Силвия Димитрова Цанова
 38. Силвия Йорданова Пенева
 39. Стефан Георгиев Йовков
 40. Стефан Марков Гугушев
 41. Стефания Василева Петрова
 42. Теодор Борисов Вълчанов
 43. Диана Атанасова Хитова
 44. Четин Хюсеин Казак
 45. Виктория Величкова Колчева
 46. Станислав Иванов Велинов
 47. Д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова
 48. Ивелина Пенчева Пенева
 49. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц
 50. Полина Павлинова Писарска
 51. Емил Николов Марков
 52. Теодора В. Стоянова
 53. Мария Иванова Янева
 54. Любен Минчев Казанлиев
 55. Момчил Ангелов Ангелов
 56. Росица Владимирова Владимирова
 57. Живко Детелинов Георгиев

СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 1. Величка Костадинова Костадинова – чужди езици: английски;
 2. Венета Юлиянова Захариева – чужди езици: английски;
 3. Георги Георгиев Димитров – чужди езици: английски, френски;
 4. Димитър Иванов Абаджиев – чужди езици: английски;
 5. Дафинка Стойчева – чужди езици: английски;
 6. Елина Златанска – чужди езици: английски;
 7. Елизабет Георгиева Василева – испански,английски,руски
 8. Хулио Сезар Бетанкорт – чужди езици: английски;
 9. Иван Косев Жерков – чужди езици: словашки, чешки, испански, руски, английски, украински;
 10. Иван Лазаров Томов – чужди езици: френски, полски, руски;
 11. Илонка Николова Иванчева-Райчинова – чужди езици: френски, руски, английски;
 12. Максим Тафинцев – чужди езици: руски;
 13. Мария Стоянова Серкеджиева – чужди езици: английски;
 14. Мария Йорданова Пенкова – Атанасиу – чужди езици: гръцки;
 15. Марина Пламенова Тодорова – чужди езици: английски;
 16. Мая Андонова Цонкова – чужди езици: немски;
 17. Милен Иванов Чакъров – чужди езици: руски;
 18. Проф. д-р Марио Бобатинов – чужди езици: английски;
 19. Свилена Петрова Димитрова – чужди езици: английски, френски;
 20. Светослав Парванов Арсов – чужди езици: английски, руски, гръцки;
 21. Стефан Георгиев Йовков – чужди езици: английски, арабски;
 22. Стефан Марков Гугушев – чужди езици: английски, немски, руски;
 23. Стефания Василева Петрова – чужди езици: английски език;
 24. Тодор Иванов Тодоров – чужди езици: английски език;
 25. Теодор Борисов Вълчанов – чужди езици: английски;
 26. Eduardo Vila – чужди езици: испански, френски, английски;
 27. Jean-Rene Tremblay – чужди езици: френски;
 28. Serge Didier – чужди езици: френски;
 29. Snezana Kaleska Vanceva – чужди езици: македонски, сръбски, хърватски, английски, български;
 30. Theodoros Dimitrios Apostolou – чужди езици: гръцки, български, английски;
 31. Violeta Vasileva – чужди езици: македонски, английски, сръбски, хърватски, български;
 32. Ayhan Sagiroglu – чужд език: турски;
 33. Ridvan Dag – чужди езици: турски, английски, немски;
 34. Fatma Aygoren – чужди езици: турски, английски;
 35. Блага Койчева Тавар – английски, руски;
 36. Damien Thavard – френски, английски, испански;
 37. Cui HaiYan – чужди езици: китайски, английски;
 38. Zhu Shi Shen- чужди езици: китайски, английски;
 39. Четин Хюсеин Казак – чужди езици: турски, френски
 40. Станислав Иванов Велинов – английски език
 41. Д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова – английски и руски език
 42. GAMA Prenoms Jean-Louis, Lucien – чужди езици: френски език
 43. Prof. Dr. Jacques Malherbe – чужди езици: френски и аглийски
 44. Ивелина Пенчева Пенева – чужди езици: английски език
 45. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц
 46. Ива Иванова Згурова-Шопова – английски и френски език;
 47. Милен Атанасов Шопов – английски и руски език.
 48. Екатерина Присяжнюк – Английски, Руски, Украински, Български
 49. Иван Иванов Димов  – чужди езици: английски език
 50. Емил Николов Марков – чужди езици: руски и английски език
 51. Живко Детелинов Георгиев – чужди езици: английски и френски език

Забележка: Звездичката (*), поставена след името на арбитъра, означава, че той временно не участва в разглеждането на арбитражни дела.